Eley bismuth jaktammunisjon

Eley bismuth Vip - den mest populære jaktpatronen!

  • Stor gjennomtrengningsevne uten vesentlig fragmentering
  • Giftfrie hagl med stor egenvekt (tett på bly)
  • Høy utgangshastighet
  • Perfekte skuddbilder under alle situasjoner