GYTTORP STEELMAX 12-70-7 24G (25pk.)

Fra: Terje Vatne
Sendt: 12. desember 2017 10:44
Til: 'Trine Klungerbo'
Emne: utestående

Hei,

Faktura nr. 416939 og 416991 er kanskje registrert uten mva. og frakt hos dere.
Jeg har lagt ved kreditnota 25674 som dere kanskje mangler.
Vennlig hilsen/

Kr. 65,00
Varenr. 242004